فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح نیلا گردویی

نیلا گردویی
موجود
-
-

فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح نیلا گردویی

.

فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح نیلا گردویی

مشخصات کلی