فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح هیوا سرمه ای

هیوا سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح هیوا سرمه ای

.

فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح هیوا سرمه ای

مشخصات کلی