فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح گلسا آبی

گلسا آبی
موجود
-
-

فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح گلسا آبی

.

فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح گلسا آبی

مشخصات کلی